Tiekėjams

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, ar žinote?
  • Perkančiosios organizacijos turi teisę vykdyti konsultacijas su rinkos dalyviais, nepažeidžiant tiekėjų konkurencijos, nediskriminavimo, skaidrumo principų, jūs galite aktyviai dalyvauti techninių specifikacijų kūrime.
  • Tiekėjai kvalifikacijai pagrįsti teikia užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš laimėjusio tiekėjo.
  • Sutrumpinti pasiūlymų ir paraiškų pateikimo terminai: tarptautiniuose pirkimuose – 30 k. d., supaprastintuose pirkimuose – 9 k. d.
  • Terminas ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, jei apie sprendimą informuojama el. priemonėmis: tarptautiniuose pirkimuose – 10 k. d., supaprastintuose pirkimuose – 5 d. d.
  • Vykdant pirkimo sutartis galimas atsiskaitymas tiesiogiai su subtiekėjais.
  • Atsiskaitymo dokumentai teikiami tik per E-sąskaitą.
Įmonės teikiamos paslaugos:
  • Kliento pageidavimu, dalyvauja konsultacijose su kitais rinkos dalyviais perkančiojoje organizacijoje, posėdžiuose.
  • Ruošia pasiūlymus, dalyvauja susipažinimo su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu procedūrose.
  • Susirašinėja su perkančiąja organizacija dėl pirkimo dokumentų, ruošia pretenzijas/skundus perkančiajai organizacijai dėl jos neteisėtų veiksmų.