Perkančiosioms organizacijoms

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, ar žinote?
 • Perkančiosios organizacijos turi teisę vykdyti konsultacijas su rinkos dalyviais, nepažeidžiant tiekėjų konkurencijos, nediskriminavimo, skaidrumo principų.
 • Perkančiosios organizacijos supaprastintiems pirkimams nebetaiko savo pasitvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių.
 • Supaprastinti pirkimai (išskyrus mažos vertės pirkimus) atliekami pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, juos atlieka tik pirkimo komisija.
 • Tiekėjai kvalifikacijai pagrįsti pateikia užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš laimėjusio tiekėjo.
 • Tarptautinės vertės pirkimuose objektą privaloma skaidyti į dalis.
 • Kainos kriterijus negalės būti taikomas visuose pirkimuose – kiekvienais kalendoriniais metais jis galės sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų bendros pirkimų vertės.
 • Atsiskaitymo dokumentai priimami tik per E-sąskaitą.
Įmonės teikiamos paslaugos:
 • Padeda pravesti konsultacijas su rinkos dalyviais, nepažeidžiant tiekėjų konkurencijos, nediskriminavimo, skaidrumo principų.
 • Padeda paruošti pirkimo objekto aprašymą (techninę specifikaciją).
 • Paruošia motyvuotą sprendimą pirkti ar nepirkti per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogą. Išlieka pareiga pirkti iš CPO išskyrus tam tikras išimtis.
 • Paruošia rengiamuosius dokumentus iki pirkimo procedūrų pradžios, tame tarpe ir pirkimui skirtų lėšų aprašymą, pagrindimą dėl pirkimo objekto skaidymo arba neskaidymo.
 • Ruošia pirkimo dokumentus, dalyvauja pirkimo komisijos veikloje, CVP IS teikia visą privalomą informaciją apie pirkimą (su perkančiosios organizacijos pavedimu).
 • Klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms paruošia apklausų dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.
 • Komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms parengia mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo taisykles.